تبلیغات
کارگاه مجازی شعر امروز اراک - یلدا
کارگاه مجازی شعر امروز اراک
یلدا

یلدا را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم

شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی فرخنده باد

 

...................................................

نام شعر : یلدا

 

نام شاعر : محمد جانبخش

 

سالهاست کنار بخت

 

آرام خفته ایم

 

شب درازتر می شود .... باشد

 

ما که تا امشب

 

روزها را یلدا گرفته ایم ... .

 

 

......

 

 

_فریادهاست

 


از ظلم دیروز...که پژواک سانتکرار میشوندامروز...کنون امااین فریاد نیست!که پژواک ظلم استکه تکرار میشودهر روز...

 

 
نویسنده :سعیده فراهانی--
پنجشنبه 30 آذر 1391-01:47 ب.ظآرشیو


نویسندگان


جستجو