تبلیغات
کارگاه مجازی شعر امروز اراک - میلاد اقاقی ها از فریدون مشیری
کارگاه مجازی شعر امروز اراک
میلاد اقاقی ها از فریدون مشیری

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                     سال نو مبارک

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   باز کن پنجره ها را، که نسیم

 

روز میلاد اقاقی هارا

 

جشن می گیرد

 

وبهار

 

روی هر شاخه ، کنار هر برگ

 

شمع روشن کرده ست.

 

******

 

همه چلچله  ها برگشتند

 

وطراوت را فریاد زدند

 

کوچه یکپارچه آواز شده ست

 

ودرخت گیلاس

 

هدیه ی جشن  اقاقی ها را

 

گل به دامن کرده ست.

 

******

 

باز کن پنجره ها را، ای دوست

 

هیچ یادت هست

 

که زمین را عطشی وحشی سوخت؟

 

برگ ها پژمردند؟

 

تشنگی باجگر خاک چه کرد؟

 

******

 

هیچ یادت هست؟

 

توی تاریکی شبهای  بلند

 

سیلی سرما با تاک چه کرد؟

 

با سر و سینه ی گل های سپید

 

نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟

 

هیچ یادت هست؟

 

******

 

حالیا معجزه ی باران را باور کن

 

و سخاوت را در چشم چمن زار ببین

 

ومحبت را در روح نسیم

 

که در این کوچه  تنگ

 

 

با همین دست تهی

 

روز میلاد اقاقی ها را

 

جشن می گیرد!

 

******

 

خاک جان یافته است

 

تو چرا سنگ شدی؟

 

تو چرا این همه دلتنگ شدی؟

 

باز کن پنجره ها را

 

وبهاران را

 

باور کن.

 

فریدون مشیری
نویسنده :سعیده فراهانی--
سه شنبه 6 فروردین 1392-12:02 ب.ظآرشیو


نویسندگان


جستجو