تبلیغات
کارگاه مجازی شعر امروز اراک - خواب ریشه هااز محمدجانبخش
کارگاه مجازی شعر امروز اراک
خواب ریشه هااز محمدجانبخش

                                               شاعر:محمد جانبخش

 

این روزهاچوبه های دارندکابوس تمام درختانی راکه به چشم می بینم

و سوگواراز خوددر بهاری شوممی پرسم: شکوفهدرخواب ریشه ها

 


چه تعبیری دارد...

 

 
نویسنده :سعیده فراهانی--
چهارشنبه 15 خرداد 1392-10:59 ب.ظآرشیو


نویسندگان


جستجو